Går det godt.

tirsdag den 13. januar 2015

Vi afholder en figurant kursus 1/2 og 1/3, begge dage inklusiv.

Der er mødepligt begge dage.

Vær opmærksom på at det er lokal afdelingens ansvar at de tilmeldte opfylder kravene, se kursus materiale på hovedforeningens hjemmeside.

Vi forbeholder os ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte.


Med venlig hilsen:
Kim Birkfredag den 27. juni 2014

Syddansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse..

Preben Friis-Hauge (V) fra Region Syddanmark er valgt som ny dansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse.

Nordsøkommissionens bestyrelse har fået et nyt dansk medlem. Det syddanske regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V) er udpeget til at overtage posten efter Henning Gjellerup (S) fra Region Midtjylland, der har valgt at gå på pension.

De tre vestdanske regioner er alle medlem af Nordsøkommissionen, der er et regionalt samarbejde om regional udvikling mellem 34 regioner i otte lande rundt om Nordsøen. Fredag 27. juni 2014 holder kommissionen generalforsamling i Aberdeenshire i Skotland, og her vil Preben Friis-Hauge officielt overtage posten som Danmarks repræsentant i bestyrelsen, og det glæder han sig til.

- Jeg er meget glad og beæret over at være valgt som landerepræsentant. Min fornemste opgave som bestyrelsesmedlem bliver at samle op på de danske interesser og sørge for at gøre vores indflydelse gældende i kommissionen. I den forbindelse kommer jeg til at have rigtig tæt kontakt til de andre danske repræsentanter, der indgår i kommissionens fem arbejdsgrupper, siger Preben Friis-Hauge.

Det transportpolitiske fylder
Preben Friis-Hauge har siddet i Nordsøkommissionens Transportgruppe siden 2010 - de seneste to år som formand for gruppen. I den periode har transportgruppen haft en afgørende indflydelse på, at EUs nye transportpolitik også kommer til at omfatte Vestdanmark. Det har betydet, at vej- og baneforbindelser op gennem Jylland er en del af det prioriterede hovednetværk, som er udpeget af EU.  
- Vi har brug for et alternativ til Femern-forbindelsen, så vi holder fast i den vækst og udvikling, en god infrastruktur fører med sig. Som medlem af Nordsøkommissionen har vi gode muligheder for at stå sammen med eksempelvis de norske regioner om at presse på, så Vestdanmark ikke bliver glemt, når det drejer sig om infrastruktur og udvikling – det er EU’s nye transportpolitik et godt eksempel på, siger Preben Friis-Hauge.

Kort om Preben Friis-Hauge
Preben Friis-Hauge er 52 år og blev i januar 2010 valgt ind i det syddanske regionsråd. Samtidig blev han medlem af transportgruppen i Nordsøkommissionen. I midten af 2010 blev han udpeget til at være én af to næstformænd i transportgruppen. Preben Friis-Hauge har siden 2012 været formand for Nordsøkommissionens Transport-arbejdsgruppe – én af fem arbejdsgrupper i Nordsøkommissionen.
Han har siden 1998 været medlem af byrådet i Varde.
Fakta:
Nordsøkommissionen er et samarbejde mellem regioner rundt om Nordsøen - i alt 34 regioner fra otte lande (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, England og Skotland). Hvert land har én stemme i bestyrelsen.
Kommissionen arbejder dels med at gøre politisk indflydelse gældende over for EU, især hvad angår udfordringer og opgaver i Nordsø-regionen, og dels med at skaffe opbakning til fælles udviklingsinitiativer i regionen – ofte i form af EU-støttede projekter.
Nordsøkommissionens bestyrelse består af 11 medlemmer – et for hvert af de otte medlemslande – en præsident og to vicepræsidenter. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode.
Siden 1. januar 2014 har John Lamb fra England været fungerende præsident i kommissionen. Fredag den 27. juli 2014 vælges en ny præsident. Tom-Christer Nilsen fra Norge er eneste kandidat.

Der er tre danske medlemmer i Nordsøkommissionen – et fra hver af de tre vestdanske regioner.

torsdag den 26. juni 2014

Borgermøde sætter fokus på livet som senior..

1. oktober er FN´s internationale ældredag, og den markerer Varde Kommune i år med et borgermøde. Alle seniorer (60+) er inviteret.

Før vi sender kommunens nye seniorpolitik i høring, holder vi et borgermøde for at sætte fokus på livet som senior og for at sætte gang i en debat, som forhåbentlig fører til mange høringssvar. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen, siger Thyge Nielsen, som er formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune.


Fokus på det gode seniorliv
Varde Kommune skal have en ny politik for seniorliv. Umiddelbart efter borgermødet sendes politikken i høring.

– Med borgermødet ønsker vi at skabe fokus på livet som senior men også at invitere borgere ind, så vi kan få deres input til, hvad der er et meningsfyldt seniorliv, siger Thyge Nielsen.

Til arrangementet vil der være oplægsholdere, der har fokus på forskellige aspekter af seniorlivet.

– Vi vil se nærmere på det aktive liv som senior og emner som frivillighed, værdighed og ensomhed. Vi ved, at mange ældre føler sig ensomme, og det vil vi gerne gøre noget ved. På borgermødet sætter vi spot på frivillighed og det aktive liv, fordi vi mener, at et liv med et godt socialt netværk og aktiviteter er et godt værn mod ensomhed. De frivillige gør allerede i dag et stort stykke arbejde, men der er store muligheder på området. 

– Vi håber at se så mange seniorer som muligt til en spændende dag med inspirerende oplæg, siger Thyge Nielsen.

Borgermødet finder sted onsdag den 1. oktober klokken 14-18 i Helle Hallen.

Der er ingen tilmelding. Interesserede skal blot dukke op.

Efter sommerferien vil der komme mere information om borgermødet og oplægsholdere.


Kontakt

For yderligere kommentarer kontakt:

Thyge Nielsen, formand for Udvalget for Social og Sundhed på thni@varde.dk eller 2031 3624.

Kathrine Biltoft Hansen, AC-medarbejder i Sundhed og Omsorg på
kabi@varde.dk eller 7994 6671.

tirsdag den 24. juni 2014

Tag skoddet med i lommen..

Når det den 1. juli er slut med at ryge på samtlige DSB’s stationer og perroner, så er der hjælp at hente for rygerne. Den 1. juli skal cigaretterne være slukkede, inden de rygende rejsende når frem til toget. Derfor har Varde Kommune i samarbejde med Hold Danmark Rent og DSB besluttet sig til at dele lommeaskebægre ud til passager-ne på hhv Varde Station og Ølgod Station den 1. juli fra kl. ca. 07.00 til kl.ca. 9.00.
”Det er vigtigt for os i Varde kommune at være med til at hjælpe rygerne” siger konsulent Jeanette Elbek fra Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme. ”Derfor er vi også med til at synliggøre de nye regler hos DSB”.

Det skal være let for rygerne at komme af med deres skod, og her er lommeaske-bægrene et godt redskab. Det lille lommeaskebæger er fabrikeret af et lugt- og varmeisoleret materiale, hvor skoddet bliver slukket og kan være, indtil askebægeret kan tømmes i en skraldespand og bruges igen. Og som navnet siger, så er det let at have i lommen eller i sin taske.

”Det tager omkring fem år for et cigaretskod at blive nedbrudt, og bortset fra at synet af de mange cigaretskod skæmmer på stationerne, så gavner det heller ikke miljøet. Og der er ingen tvivl om, at jo lettere det er for rygerne at komme af med deres skod på en hensynsfuld måde i forhold til naturen jo flere gør det”, siger konsulent Bjarke Frandsen fra Hold Danmark Rent.

Hos DSB skal askebægrene være med til at gøre kunderne opmærksomme på de nye tilstande på DSB’s arealer. ”DSB’s arealer bliver røgfrie, efter at vi i vores kunde-undersøgelser har konstateret, at mange af vores kunder ønsker røgfrie rejser.  Det ønske indfrier vi nu, ” siger Susanne Mørch Koch, der er Kommerciel direktør i DSB.
DSB skønner, at der dagligt bliver smidt 25.000 skod på stationerne, det er ca. 9.125.000 skod om året. Københavns kommune estimerer, at der koster omkring 2 kr. at samle ét skod op. Hvis det regnestykke holder, så koster det godt 18,3 mio. kr.
årligt på at samle skodder op.
På stationer landet over bliver der uddelt mere end 45.000 lommeaskebægre i anledning af rygeforbuddet.
______________________________________________________________________

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Konsulent Jeanette Elbek, Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme på
tlf. 7994 6064.


Tøjhandler Bruun - 30 % på alle varer i butikken..

Klik på billederne..