Går det godt.

mandag den 12. maj 2014

Ældrerådet til ældrerådskonference - Er vi klar til at gå nye veje som gamle…

Ældrerådet har netop deltaget i en konference, hvor der blev sat focus på ovenstående.
Der blev sagt med tydelig klarhed, at hvis det danske velfærdssamfund også i fremtiden skal være stærkt og kraftfuldt er det nødvendigt vi går nye veje.

Der er brug for at nytænke samarbejdet mellem borgere, lokalsamfundet og det private erhvervsliv.
Vi skal være sammen om at udvikle fremtidens velfærdsalliancer, og der skal skabes balance mellem at være forbruger og borger. Men er vi klar til det?
Det var nogle af temaerne ældrerådsmedlemmer fra hele landet kunne blive klogere på.

Der var focus på den digitale verden, hvor ældrerådene opfordrer politikerne på Christiansborg til at være mere brugervenlige, og pålægger dem, at det er deres ansvar at inddrage borgerne.
Ældrerådene gør også opmærksom på at der nu og i fremtiden vil være borgere der ikke kan benytte digitale løsninger – og at vi i ældrerådene holder øje med hvordan opgaverne bliver løst.
Der blev formuleret et brev, sendt til regering og folketing, og som senere kan læses i pressen.

Socialminister Manu Sareen slog fast, at regeringen prioriterer ældre velfærd, og tog udgangspunkt i sangen: Når jeg bliver gammel; som han mente var svaret på det gode ældreliv.
Han var inde på den enorme ensomhed mange oplever, og nævnte tab, enten ægtefælle, ven, eller arbejde kan føre til ensomhed. Men også sygdom, som apoplexi, demens og alsheimer kan medføre tab af sociale relationer.
Vi har alle et ansvar for at række hånden ud for at hjælpe, sagde han!

De frivillige er et nyt begreb på ældreområdet.. Frivillige hilses velkommen, -men det skal være til noget ekstra, der skal glæde vore ældre.  Alt skal foregå i et samarbejde, og i aftale med plejehjemmene.

Den sunde aldring.
Professor i sundhedsøkonomi og politik fra Syddansk universitet Kjeld Møller Pedersen lagde et blik på sundhedsøkonomien, med fokus på forebyggelse og rehabilitering, bla. I forhold til ældre borgere.
Han nævnte at vi er i gang med den sunde aldring, og mindede om, at der er kommet mange nye behandlinger til med årene.
Bla. bliver der opereret 30.000 personer for grå stær pr. år. Der er kommet nye ting som ballonudvidelse – stentning, nye knæ, nye hofter, samt medicinske gennembrud.
Og der er ikke penge til alle de ting vi vil have udskiftet, hvis vore standarder for velfærd skal være som nu.
Derfor er der tre handlingsstrategier vi skal se i øjnene, hvis vi vil have et godt ældre liv, og det er:

Pas på dig selv (sund kost)
Hverdagsrehabiletering (motion)
Velfærdsteknologi (patienter der kan betjenes udefra via skærm)
Også pårørende kan blive en naturlig ressource i ældreplejen.

Der er nu lavet beregninger på rehabilitering, og det viser sig at det har givet gevinst på den måde at flere og flere kan klare sig selv længere, flere er mere tilfredse, og flere svage kan få flere ydelser. Det er jo en positiv beregning, og understøtter at det kan betale sig både for de ældre, men også kommunerne at holde fast i at rehabilitere.
Men det kræver indsigt og empati fra medarbejderne, der bør uddannes mere!

Fra Varde ældreråd deltog alle 13 rådsmedlemmer, hvilket giver et godt grundlag til at være på forkant med udviklingen, men også grundlag for en ideforum der kan bruges til gavn for de ældre i Varde kommune.

Medlem af ældrerådet
Rigmor Jensen
Græsvangen 12
Outrup
tlf. 75251368
Ingen kommentarer:

Send en kommentar