Går det godt.

mandag den 2. juni 2014

Fælles indsats for at fremme unges valg af erhvervsuddannelserne..

Varde Kommune søsætter nu et nyt og tværgående projekt, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Et stærkere fokus i folkeskolen på erhvervslivets muligheder, mentorordninger, deltagelse i nationale arrangementer som ”skoleskills” og tættere samarbejde med erhvervsuddannelserne og erhvervslivet kan være nogle af vejene mod målet.


Fremtidssikre arbejdsmarkedet

De nyeste ledighedstal for marts 2014 viser, at Varde Kommune er Syddanmarks duks med den laveste arbejdsløshed. Tallene viser også, at ledigheden er faldende i Varde Kommune. Borgmester Erik Buhl er glad for udviklingen men ser også udfordringer i horisonten.

– Ledighedstallene i Varde Kommune er lave og placerer os solidt under landsgennemsnittet. Det vidner om, at arbejdsmarkedet i kommunen er i god gænge. Når hjulene på arbejdsmarkedet for alvor tager fart i de kommende år, kan de lave ledighedstal dog blive et problem, da virksomheder og landbrug kan komme til at mangle kvalificerede faglærte.

– Med dette projekt, hvor vi søger at fremme de uges valg af erhvervsuddannelserne, ønsker vi at udvise rettidig omhu og forberede os på fremtiden, så Varde Kommune også fremover kan imødekomme erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft, siger Erik Buhl. Fokus på samarbejde og information

Et af målene i den nye erhvervsskolereform er, at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 på landsplan har gennemført en erhvervsuddannelse. I Varde Kommune steg tallet i 2014 til 14 % efter at have været faldende over en årrække (tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Varde).

Per Rask Jensen, som er den politiske formand for styregruppen for ungeindsatsen og formand for Udvalget for Børn og Undervisning, ser samarbejde og oplysning som vejen frem, hvis andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse skal stige.

– For at få flere unge til at gå efter en karriere indenfor industri, landbrug eller service, kræver det et stærkt samarbejde mellem alle parter på området. Det gælder både folkeskoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og det er det, vi nu ønsker at skabe rammerne for.

– Det gælder om at oplyse de unge om, at der er rigtig mange muligheder i at tage en erhvervsuddannelse - både for personlig og faglig udvikling, for lokale job- og karrieremuligheder, for at læse videre og for at skabe sig en karriere. Det handler ikke om, at vi skal have unge til at droppe seminariet for at læse til smed eller frisør. Det handler først og fremmest om at være i dialog med de unge og sikre, at de har tilstrækkelig viden om mulighederne, så de kan tage et oplyst valg af uddannelse.


– Og her har vi også en fantastisk mulighed for at udnytte mulighederne i den nye skolereform ved at få erhvervsliv og praktisk erfaring mere ind i skolens hverdag, slutter Per Rask Jensen.

Projektplanen behandles i juni i udvalgene for Arbejdsmarked og Integration, Børn og Undervisning og Social og Sundhed og endelig i byrådet. Der nedsættes en styregruppe for projektet, som skal beslutte, hvilke konkrete initiativer der skal sættes i værk.


Kontaktoplysninger

For yderligere information kontakt:

Per Rask Jensen, formand for Udvalget for Børn og Undervisning på
pjen@varde.dk eller 2381 4429

Lotte Cortsen, sekretariatschef i Børn og Unge på
lcor@varde.dk eller 2034 3643. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar