Går det godt.

søndag den 1. juni 2014

Fra den 4. juni 2014 vejer Blå Flag atter langs kommunens attraktive badestrande.

I lighed med tidligere år har Varde Kommune fået tildelt Blå Flag på 7 strande. Tildelingen markeres i år med en officiel flaghejsning ved Henne Strand umiddelbart nord for Henne Mølleås udløb kl. 11.30 den 4. juni 2014, hvor udvalgsformand for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge og Friluftsrådets repræsentant vil holde en tale.
For at kunne få Blå Flag skal en strand opfylde en række kriterier, som Friluftsrådet har fastlagt. Kriterierne skal sikre en ren og sikker badestrand med tilhørende faciliteter som toiletter og information om stranden.
I 2012 og 2013 opstillede kommunen ”drive-in”-affaldspladser på Børsmose, Henne og Vejers Strand. Dette har været en succes, hvorfor kommunen i år har søgt om dispensation ved Friluftsrådet til opsætning af tilsvarende affaldspladser ved Blåvand-Hvidbjerg og Høje Knolde Strand.
En anden af årets tiltag omkring strandene er, at der opsættes et ekstra flag ved sydenden af Henne Strand ved Henne Mølle Å’s udløb. Mange turister finder vej til Henne Strand ved udløbet af Henne Mølle Å og derfor ønsker kommunen at informere disse strandgæster om, at de befinder sig på en strand med Blå Flag. Det er ved denne flagstang, den officielle flaghejsning finder sted i år.
Følgende strande har igen i år fået tildelt Blå Flag: Nymindegab Strand, Houstrup Strand, Henne Strand, Børsmose Strand, Vejers Strand, Blåvand/Hvidbjerg Strand og Høje Knolde Strand.

Mere info:
Preben Friis-Hauge, Udvalgsformand, Plan og Teknik 60 21 45 44
Kirsten Forst Hansen, Varde Kommune, Natur og Park tlf. 79 94 71 12


Venlig hilsen

Klaus Bertram Fries

Teamleder, Natur og Park

Ingen kommentarer:

Send en kommentar