Går det godt.

onsdag den 9. april 2014

Forsyningsselskaberne i Varde og Esbjerg danner fælles driftsselskab..

Byrådene i Varde Kommune og Esbjerg Kommune skal på første møde i maj forholde sig til om Varde Forsyningskoncern og Esbjerg Forsyningskoncern skal oprette et fælles serviceselskab. Fusionen skal høste økonomiske stordriftsfordele og dermed leve op til kravene om effektiviseringer.


I løbet af efteråret 2013 har man i Varde Kommune og Esbjerg Kommune undersøgt fordele og ulemper ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne, og en økonomisk analyse peger på en samlet årligt potentiel besparelse på kr. 17,1 mio. kr., svarende til omkostningsreduktion på 11,7% på de analyserede områder. Analysen har identificeret 22 arbejdsområder, som vil blive belyst nærmere, hvis ejerkommunerne igangsætter processen.

Sammenlægningen vil berøre de administrative og driftsmæssige ydelser, som samles i en fælles serviceenhed. Og den enhed skal levere det serviceniveau, som er fastsat af bestyrelserne i de enkelte forsyningsselskaber. Oplægget er helt i tråd med anbefalingerne i Deloittes rapport omkring evaluering af Vandsektoren, som Miljøministeriet netop har offentliggjort. Heri ses konsolidering som et vigtigt skridt til at reducere omkostningerne i branchen.

Det fælles serviceselskab vil være ejet af de to kommuners Holding-selskaber, så den eneste forandring i forhold til den nuværende konstruktion er, at Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S fusioneres i et fælles serviceselskab.

Mens medarbejderne i de to forsyningsselskaber netop er blevet orienteret om planerne, har Byrådene i Varde og Esbjerg Kommune endnu ikke forholdt sig til sagen. De to borgmestre er dog begge positive overfor et samarbejde på forsyningsområdet.

Borgmester i Varde Kommune Erik Buhl uddyber:

- I 2009 blev begge forsyningsselskaber udskilt fra den øvrige kommunale forvaltning på grund af Vandsektorloven. Forsyningerne blev små selskaber i forhold til kommunerne, og derfor giver det god mening, at se bort fra kommuneafgrænsningerne og tænke i branchefællesskab mellem to selskaber, som løser samme opgave.

Det nye selskab er endnu ikke navngivet. Selskabet vil blive et af landets største forsyningsselskaber, og størrelsen alene vil give nogle afledte positive effekter.

- Det er jo specialiseret drift og opgaver, som forsyningerne tager sig af. Som en af landets største enheder vil den nye virksomhedskonstruktion gøre det nemmere at fastholde og tiltrække medarbejdere, som har specielle kompetencer inden for dette felt, siger borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup.

I forbindelse med sammenlægningen forventes der besparelser på selskabernes lønudgifter, men selvom man forventer en reduktion på ca. 16 ansatte i den nye enhed, så er udgangspunktet, at det vil ske ved naturlig afgang. Efter 5 år forventes det fulde besparelsespotentiale at være realiseret.


Kontaktinformation:
Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune: tlf: 40174454

Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune: tlf: 27241200

Ingen kommentarer:

Send en kommentar