Går det godt.

torsdag den 3. april 2014

Varde stiler mod nye sundheds-højder..

Nu har vi både en mission og en vision. Det må vi forpligte os selv og hinanden på i det politiske arbejde, understreger Thyge Nielsen, der er formand for Udvalget for Social og Sundhed.

Ambitionen er, at Varde Kommune skal være Danmarks sundeste kommune, og faktisk er det mål slet ikke urealistisk. Det mener i hvert fald Thyge Nielsen, der er formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune.
Tirsdag aften vedtog et enigt byråd den sundhedspolitik, der allerede blev lagt i støbeformen sidste år, og det var i den forbindelse, at Thyge Nielsen vendte blikket fremad.
- Den sundhedspolitik, vi vedtager i dag, falder helt i tråd med de rapporter og undersøgelser, der netop er kommet om borgernes generelle sundhedstilstand i både Region Syddanmark og i landet som helhed. De viser, at Varde Kommune ligger i det sunde hjørne – så hvorfor ikke gå ”all in” og sige, at vi vil være landets sundeste. Det er ikke uopnåeligt, understregede Thyge Nielsen.
Han mindede i den forbindelse sine politiske med- og modspillere i byrådet om, at de nu hver især har et ansvar for at ambitionen så også bliver opfyldt.
- Med vedtagelsen af sundhedspolitikken forpligter vi nemlig os selv til, at sundhed skal tænkes ind i alle de opgaver og politikker, vi arbejder med.
Udvalgsformanden havde dog også et bud på, hvorfor borgerne i Varde Kommune scorer høje sundheds- point i diverse undersøgelser.

Høj beskæftigelse spiller ind
- Vi har en høj beskæftigelse i Varde Kommune, og alle ved, at det betyder meget for det enkelte menneske, at der er en tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Det betyder meget for vores selvopfattelse, og har derfor indflydelse på, hvordan vi betragter vores egen sundhedstilstand, mener Thyge Nielsen.
Varde Kommunes nye sundhedspolitik, der foreløbig gælder frem til 2018, er blevet til i et samarbejde på tværs af alle fagområder i den kommunale forvaltning. Desuden har både borgere, frivillige og øvrige interessenter haft mulighed for at komme med forslag til indholdet.
- Alt sammen har det ført til, at vi nu har en mission – nemlig, at gøre det sunde valg til det lette valg, og det gør vi så med at få opfyldt visionen ”sammen skaber vi Danmarks sundeste kommune”, sluttede Thyge Nielsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar