Går det godt.

torsdag den 24. april 2014

TISTRUP SPROG- OG LEKTIECAFÉ - Sognehuset i Tistrup..

Så er vi i gang……

Onsdag den 23. april åbnede en ny sprog- og lektiecafé i Sognehuset i Tistrup. Der var ca. 15 fremmødte til info-mødet, hvilket var rigtig positivt. Det var herboende flygtninge/indvandrere, som har et akut behov for hjælp til at lære dansk, som havde opfordret os til at lave en sådan café.

Idéen opstod for 2 uger siden, da Gunver Bollerup, som står for lektiecaféen i Ølgod, gjorde os opmærksomme på behovet. Og allerede i sidste uge mødtes vi i en arbejdsgruppe for at få sat projektet på skinner. Da eksamenstiden nærmer sig med hastige skridt, var det vigtigt for os, at komme i gang så hurtigt som muligt. Så til trods for at Påsken stod for døren, valgte vi at fastsætte info-dagen til onsdag den 23. april. Det var derfor ekstra dejligt at se så mange fremmødte.

Vi vil gerne opfordre Tistrups borgere til at give et par frivillige timer, til at hjælpe med at læse, snakke, drikke kaffe og hvad der ellers kommer til at ske. Hvis man er interesseret, så kontakt undertegnede.

Ud over sprog- og lektiecaféen, blev det allerede på det første møde bestemt, at vi vil arbejde på at få lavet nogle fællesarrangementer, hvor de mange kulturer fra bl.a. Columbia, Congo, Burma, Danmark og mange andre lande kan mødes omkring forskellige emner. Tistrup Menighedsråd vil stå som arrangør af disse arrangementer, og vil i øvrigt stå for Sprog- og Lektiecaféen.

VEL MØDT hver onsdag kl. 15.00 - 18.00 i Sognehuset i Tistrup.

På Tistrup Menighedsråds vegne
Agnes M. Johannesen
Tlf. 23 923 123.

Billeder fra dagen kan ses på www.tistrupnews.dk


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar